stichting Public Balance

De stichting Public Balance voert een aantal activiteiten uit. Wij helpen mensen via onafhankelijke ondersteuning en facilitering bij het maken van plannen en het vinden van oplossingen.

Dit doen we met behulp van een aantal verschillende methoden en in verschillende werkgebieden. Wat ons bindt is de overtuiging dat mensen altijd veel meer oplossingen kunnen bedenken als ze met elkaar in gesprek gaan.
Onze onafhankelijke rol is daarbij een krachtig hulpmiddel.

De medewerkers van de stichting doen dit werk vanuit een professionele grondslag. We verwachten van alle medewerkers een bijdrage in de verdere ontwikkeling en professionalisering van ons werk. Of het nu gaat om mediation, vertrouwenspersonen of familiegroepsplannen. Alle medewerkers zijn verbonden aan een of meerdere landelijke kwaliteitskaders en kwaliteitscriteria. Daarlangs heeft iedereen een VOG overlegd en is er een jaarlijkse toetsing m.b.t. het onderhoud van ieders vak.

De stichting werkt momenteel vooral in de regio’s Eindhoven en Noord-Limburg. De stichting zal gefaseerd uitbreiden. Mochten er mensen interesse hebben om aan te sluiten, als participant of liefst als kartrekker in hun directe omgeving,  dan kan men contact met ons opnemen via onderstaand mailadres.

info@publicbalance.nl