Familiegroepsplan

In de nieuwe jeugdwet is (via een amendement) opgenomen dat bij opvoedzorgen families het recht hebben om zelf een familiegroepsplan te maken.

Alle betrokken hulpverleners moeten hun eigen hulpverlenersplannen baseren op het familiegroepsplan.

Het Familiegroepsplan is een plan dat is opgesteld door een persoon met haar/zijn familie, vrienden, kennissen, buren en evt. betrokken professionals, kortom mensen die belangrijk zijn in het leven van die persoon.

De stichting Public Balance heeft een rol bij de onafhankelijke ondersteuning van families die een familiegroepsplan willen maken. Dit naar voorbeeld van de Family Group Conference. Een internationaal model. De stichting levert een rol in kennisverspreiding en voorlichting. Daarnaast bieden we scholing en voorlichting over het Familiegroepsplan.

Voor meer informatie verwijzen we graag doorn naar onze website www.familiegroepsplan.nl

In oktober 2016 is er een interne training voor ondersteuners van de stichting Public Balance. Na deze interne training zal ons team uitgebreid worden met nieuwe (en ervaren) ondersteuners.