Vereende Kracht Plannen

Hoe kunnen mensen met grote zorgen samen met hun mensen Vereende Kracht Plannen maken. Om meer grip op het eigen leven te krijgen. Om meer steun te voelen en begrip te krijgen voor de situatie waarin men zit.

De afgelopen jaren zijn er veel ervaringen opgedaan met Eigen Kracht-conferenties in de GGZ. Mede in het domein van de BOPZ-maatregel. Daar zijn lessen uit geleerd.

Met een aantal mensen en organisaties zijn we in gesprek om een nieuw model te realiseren. Niet omdat andere modellen niet goed zijn, maar omdat we zoveel mogelijk maatwerk willen realiseren. Samen met ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigheid. Al dan niet vanuit een crisissituatie. Samen met professionals, maar vanuit de behoeften en de zeggenschap van de hoofdpersoon.

Eind 2016 zullen we hier meer informatie publiceren.